SW technologie Hexagon Geospatial

Provider Suite

Platform Suite vám umožňuje uspořádat všechna vaše geoprostorová a obchodní data do jedné centralizované databáze a snadno ji předávat ostatním. Navíc výkonná technologie komprese optimalizuje požadavky na místo na disku a nakonec snižuje celkové nákladVytvořit stránkuy na datový prostor.

PRODUKTY

ERDAS® APOLLO
COMPRESSION
COMPRESSION PRODUCTS