Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou dopovědnost 2018

TKP geo s.r.o. se umístilo na 3. místě v Ceně hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou dopovědnost 2018, v kategorii střední organizace do 250 zaměstnanců, jejichž hlavní náplní činnosti je podnikání. Děkujeme za toto ocenění, kterého si velice vážíme!