Společné sázení stromů a keřů

Společnými silami jsme se po domluvě s organizací Sázíme stromy vrhli do zvelebení prostoru areálu naší společnosti na Plánské v Českých Budějovicích. Vše jsme ještě nakonec stihli uskutečnit v období vegetačního klidu a  vysadili  jsme zde celkem 5 stromů a 30 keřů.  Skladbu dřevin jsme zvolili vhodnou jak pro ptactvo, tak pro opylovače žijící ve městě.  Celá akce se velice vydařila a těší nás, jak nám to za okny krásně roste 😉

Více informací včetně galerie najdete v reportáži na následujícím odkazu:

https://www.sazimestromy.cz/cs/akce/zobraz/810