Whistleblowing

Dne 1. 8. 2023 začal platit nový Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. v souvislosti s oznamováním nekalého, neetického či nezákonného jednání ve firmách a institucích. Pro společnost naší velikosti platí zavedení souvisejících opatření k 15. 12. 2023. Aktuálně tedy připravujeme požadovaná opatření a hledáme příslušnou osobu vhodnou k pověření.