ČAGI spolupráce

Ředitel a jednatel TKP geo s.r.o. Ing. Robert Šinkner, MBA, byl zvolen členem kontrolní komice ČAGI (České asociace pro geoinformace) na období 2021-2024. Gratulace patří rovněž nově zvoleným členům předsednictva:

  • Předseda: Karel Janečka
  • 1. místopředseda: Jiří Horák
  • 2. místopředsedkyně: Leona Slabochová
  • Výkonný výbor: (předseda + místopředsedové), Jan Novotný, Jiří Poláček

a dalším členům kontrolní komise (předsedkyně Alena Vondráková, Kateřina Růžičková).