Geodézie, mapování a pasportizace

Potřebujete mapové podklady pro realizaci projektu? Plánujete rekonstrukci stavebního objektu? Připravíme Vám veškerá data, která k tomu potřebujete, ať už polohopisná a výškopisná, data inženýrských sítí (včetně zajištění vyjádření jednotlivých správců sítí), pasporty objektů, ale i další podkladové mapy  – např. katastrální mapy, ortofotomapy, data ZABAGED apod. Díky SW technologiím, kterými disponujeme, Vám data připravíme v nejrůznějších formátech dle Vašich potřeb a požadavků.

Luděk Válek | +420 724314433 | ludek.valek@tkpgeo.cz

Ing. Jan Vachta | +420 724763158 | jan.vachta@tkpgeo.cz