Geodézie, mapování a pasportizace

Zaměření průmyslových staveb

Dokumentace skutečného provedení jednotlivých staveb a funkčních celků v průmyslových areálech, digitální základní mapy areálů průmyslových závodů, přesná měření v průběhu realizace investičních a technologických celků – měřická asistence při montážích technologických zařízení (zejm. energetických, jaderných…), měření a spolupráce při rektifiktifikaci jeřábových drah, měření deformací stavebních konstrukcí a prvků.