Capturing 3D reality & BIM

3D laserové skenování

3D laserové skenování je zcela unikátní metodou pro získávání prostorové informace o objektech. Jedná se o bezkontaktní určování prostorových souřadnic s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Výsledkem laserového skenování je geometricky přesná dokumentace skutečného stavu objektů do nejpodrobnějších detailů, která je téměř dokonalým obrazem reality.

Primárním výstupem laserového skenování je husté seskupení (tzv. „mračno“) bodů, které svým prostorovým rozmístěním vystihují 3D tvar a polohu skenovaných objektů. Dalším zpracováním je možno získat následující výstupy:

  • Ortopohledy, vektorová kresba – 2D výkresy, půdorysy, řezy a pohledy sloužící jako stavební dokumentace objektů
  • Trojúhelníková síť, digitální model terénu – pro výpočty kubatur a vytváření řezů či vrstevnic
  • 3D modely tvarově velmi složitých objektů – např. soch, fasád architektonických památek, potrubních systémů, apod.
  • Animace průletu kamery mračnem bodů, nebo 3D modelem – prezentační videa