Capturing 3D reality & BIM

Capturing reality je nově vznikající obor, který se zabývá komplexním sběrem a zpracováním prostorových dat prostřednictvím moderních metod, mezi které patří především bezpilotní systémy (UAS), digitální fotogrammetrie a laserové skenování. Kombinace těchto metod nám umožňuje nabídnout širokou škálu 2D a 3D produktů využitelných v architektuře, stavebnictví, plánování a dokumentace staveb nebo pro správu prostorových a geografických dat (BIM, GIS).