Geografické informační systémy

Mobilní aplikace

Dej Tip

Jedná se o službu pro obce, jejich občany a návštěvníky, která výrazně usnadňuje hlášení různých typů závad v obci a jejich následnou evidenci. Díky mobilní aplikaci „Hlášení závad – Dej Tip“ má každý občan možnost jednoduchým a rychlým způsobem upozornit svoji obec na jakoukoli závadu. Služba je nabízena v několika variantách a dle velikosti obce.

Mobilní sběr dat

Pro mobilní sběr dat nabízíme zejména modifikaci služby Dej Tip, která je upravena dle požadavků a potřeb zákazníka. Takto upravenou aplikaci používá například Správa a údržba silnic Jihočeského kraje pro hlášení závad na vozovkách a Městská policie České Budějovice pro evidenci nalezených a zatoulaných psů.

Mobilní aplikace „na míru“

Díky spolupráci s našimi subdodavateli můžeme nabídnout realizaci mobilních aplikací na míru a dle potřeb zákazníka. Tyto aplikace slouží zejména jako podpora techniků v terénu a nahrazují tak dosavadní Příkladem námi realizovaných aplikací na míru je implementace mobilního GIS a aplikace pro pracovníky údržby jedné energetické společnosti. „papírovou“ metodu. Využití moderních technologií znamená pro zaměstnance značnou úsporu času a pro společnost do budoucna výraznou úsporu nákladů.