Geografické informační systémy

GIS sběr dat

Technické mapy

Digitální technická mapa (DTM) je podrobné digitální mapové dílo, jenž slouží k zaznamenání aktuálního fyzického stavu území včetně výškových poměrů a vyznačení průběhů inženýrských sítí.
Společnost TKP geo s.r.o. je významným správcem digitálních technických map měst (DTMM) na jihu Čech, kde v současné době provádí správu DTMM v celkem 16 městech.

Zpracování pasportů

Pasportizace majetku obce je jedním ze základních předpokladů pro jeho evidenci a efektivní správu. Naše společnost Vám nabízí v tomto ohledu komplexní služby od samotného sběru dat v terénu, přes jejich zpracování a vložení do Vašich systémů GIS včetně jejich následné aktualizace.

Aktualizace ÚAP

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení.

Mapové podklady

Díky našim partnerstvím s různými poskytovateli dat jsme pro Vás schopni zajistit a dodat Vám nejrůznější mapové podklady jako jsou základní mapy, turistické mapy, ortofotomapy, letecké snímky, apod.