Capturing 3D reality & BIM

Panomax

PANOMAX je moderní a v České republice zatím naprosto unikátní technologie panoramatického snímkování. Jedná se v podstatě o „živý“ snímek v rozsahu až 360° pořizovaný speciální kamerou umístěnou na vhodném místě (střecha budovy, věž, rozhledna, vyhlídka, horské oblasti).

Webová aplikace je tedy vhodná pro prezentaci pro celou řadu subjektů, jakými mohou být např.:

  • Obce/města
  • Horská střediska, hotely, penziony, restaurace
  • Hrady, zámky
  • Aquaparky, venkovní plovárny, zoologické zahrady
  • Národní parky, CHKO
  • Stavební společnosti aj.

Účelem snímkování může být nejen prezentace, ale i unikátní záznam historického vývoje v dané lokalitě:

  • Dokumentace výstavby nových objektů nebo přestavby stávajících, rekonstrukce objektů
  • Dokumentace přeměny krajiny
  • Dokumentace rozvoje města a jeho okolí apod.