Geodézie, mapování a pasportizace

Dokumentace inženýrských sítí

Zaměření tras podzemních i nadzemních inženýrských sítí, vč. vyhledání podzemních vedení pomocí detektoru. Zpracování dokumentace podle směrnic správců (ČEZ, E.ON, JVS, ČEVAK, CETIN, SŽDC, ŘSD).