Geodézie, mapování a pasportizace

Zaměření skutečného stavu

Zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu provádíme jako podklad pro projektovou činnost.  Podle požadavku zákazníka zaměříme v terénu veškeré prvky polohopisu a výškopisu pro projekty staveb, komunikací, inženýrských sítí a dalších.