Geodézie, mapování a pasportizace

Dokumentace památek

Dokumentace historických památek nabízíme prostřednictvím 3D laserového skenování, které je zcela unikátní metodou pro získávání prostorové informace o objektech. Jedná se o bezkontaktní určování prostorových souřadnic s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Výsledkem laserového skenování je geometricky přesná dokumentace skutečného stavu objektů do nejpodrobnějších detailů, která je téměř dokonalým obrazem reality.

Primárním výstupem laserového skenování je husté seskupení (tzv. „mračno“) bodů, které svým prostorovým rozmístěním vystihují 3D tvar a polohu skenovaných objektů.