Geodézie, mapování a pasportizace

Technické mapy

Digitální technická mapa (DTM) je podrobné digitální mapové dílo, jenž slouží k zaznamenání aktuálního fyzického stavu území včetně výškových poměrů a vyznačení průběhů inženýrských sítí. DTM detailně zobrazuje skutečný stav území – tj. veškeré povrchové znaky, stavební objekty, ploty, vjezdy na pozemky, lampy veřejného osvětlení, obrubníky, zeleň, polohu dopravního značení apod.

DTM je tak vhodným podkladem pro přípravu investičních záměrů obcí, ale i soukromých subjektů, územní plánování, tvorbu jevů ÚAP, tvorbu pasportů majetku města, vydání rozhodnutí stavebního úřadu, prodej pozemků, projekční účely apod.

Společnost TKP geo s.r.o. je nejvýznamnějším správcem digitálních technických map měst (DTMM) na jihu Čech, kde v současné době provádí správu DTMM v celkem 16 městech.