Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019

Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Stejně jako loni jsme se opět zúčastnili a 3. místo z prvního ročníku udílení cen jsme ještě vylepšili a odnesli jsme si 1. místo v kategorii „Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“. Ocenění za naše početné CSR aktivity si velice vážíme a motivuje nás k dalšímu rozvoji v tomto směru.