Česká zemědělská univerzita zakoupila kampusovou licenci

Česká zemědělská univerzitě v Praze se stala dalším uživatelem univerzitní licence softwarových produktů Hexagon Geospatial.

„Chceme našim studentům poskytnout jeden z hlavních softwarových produktů pro výuku, zpracování a analýzu obrazových dat v oblasti lesnictví “ sdělil vedoucí Katedry hospodářské úpravy lesů z Fakulty lesnické a dřevařské Ing. Peter Surový, PhD.

K dispozici je učebna s 15 licencemi všech dostupných produktů Hexagon Geospatial a k dispozici je několik set licencí, které jsou určeny individuálně pro studenty.