Císařské otisky

Jihočeský kraj spustil na svém Geoportálu mapové podklady zobrazující Císařské otisky . Jedná se o kopii originální katastrální mapy v měřítku 1:2880, která zachycuje jedinečný stav území z období před téměř 200 lety. Podklady ukazují stav v letech 1824 až 1843.

Tyto podklady jsme pro Jihočeský kraj připravili v TKP geo s.r.o. zejména v průběhu hektického roku 2020, kdy jsme pro jejich zpracování vytvořili technologickou linku pro zajištění maximální možné přesnosti prostorového určení a zároveň vytvoření bezešvé mozaiky.

Na realizaci zakázky se průběžně podílelo 23 našich kolegů a kolegyň, kteří zpracovali 7 410 rastrů a provedli na nich 8 456 transformací, za což jim patří veliké DÍKY!