Digitální technická mapa Jihočeského kraje

Ve sdružení DTM JČK – TKP geo a Hrdlička již od počátku tohoto roku realizujeme naši zatím největší zakázku, a to „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“. Spolu s námi se na zakázce budou podílet i další významní dodavatelé v oblasti fotogrammetrie a mobilního mapování. Realizace zakázky bude probíhat do 31.3.2023 a její výstupy budou součástí digitální technické mapy ČR.