Domov sv. Anežky slaví 20. výročí

Posláním Domova sv. Anežky je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Chráněné dílny Domova Sv. Anežky jsou roky naším výhradním dodavatelem geodetických kolíků. Jsme rádi, že i touto formou můžeme pomáhat a přispívat na dobou věc. Přijďte také Domov Sv. Anežky podpořit na jejich 20. výročí. Více informací o Domově Sv. Anežky a o akci naleznete zde.