Dostavba D4 Příbram – Písek

U prvního PPP projektu v České Republice již byly před zimní přestávkou dokončeny přípravné práce. TKP geo se na stavbě podílí jako hlavní geodet stavby a v rámci této části výstavby jsme realizovali například: vytyčení trvalých záborů stavby, změření stávajících inženýrských sítí, stabilizaci základní vytyčovací sítě, výpočty kubatur skrývek ornice aj. Pokud to počasí umožní, začnou se hned po Novém roce postupně rozbíhat hlavní stavební činnosti, aby zhotovitel stihl dokončit práce v roce 2024.