Jak bude fungovat BIM v digitálním stavebním řízení?

Diskusní cyklus na vysoce aktuální téma “BIM ve stavebnictví 2021” pořádaný Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství je možné shlédnout online zde. Za TKP geo se diskuzního panelu “Jak bude fungovat BIM v digitálním stavebním řízení” zúčastnil Ing. Patrik Starčevský, ředitel divize Informační systémy. Dalšími účastníky byli Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. (IPR), Ing. Aleš Poděbrad (Casua, spol. s r.o., Ing. Kateřina Vrbová, Ph. D. (MMR), celou diskuzi moderoval Jaroslav Nechyba (ČAS). V rámci cyklu, jehož odborným garantem je nadace ABF, MPO a ČAS, proběhne několik dalších částí cyklu a nejbližší z nich “Jak zavést BIM do organizace? Proč má digitální transformace smysl?” se bude konat již 14.6.2021. Více informací o cyklu naleznete na www.stavebniakademie.cz.