Ocenění pro TKP geo za Společenskou odpovědnost za rok 2019

Zástupci TKP geo se zúčastnili slavnostního vyhlášení Národní ceny kvality České republiky, Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost, které proběhlo 26.11.2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Naše aktivity v této oblasti byly oceněny 3. místem v podnikatelském sektoru v kategorii malá a střední organizace. Ocenění převzal ředitel a jednatel firmy Ing. Robert Šinkner, MBA spolu s obchodním ředitelem Ing. Patrikem Starčevským. Hodnotí se úroveň zavedení konceptu a vyspělost společenské odpovědnosti. Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a Organizací spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění společenské odpovědnosti a to jako základu a součásti podnikání v 21. století v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.