Seminář Digitální technická mapa Jihočeského kraje z pohledu geodeta

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů, si Vás dovoluje pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (dále jen „DTM“) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.

Seminář se koná ve 2 termínech:

úterý 28. června 2022 od 13:00 hodin

nebo

středa 20. července 2022 od 9:00 hodin,

v kruhovém sále zastupitelstva, v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

K účasti na semináři v jednom z nabízených termínů je nutné se registrovat vyplněním formuláře na webové stránce https://projektdtm.kraj-jihocesky.cz/cs/pro-geodety, kde naleznete i detailní program semináře.

 

Své případné dotazy směřujte na e-mail: ambrozova2@kraj-jihocesky.cz