Společnost přátelská zaměstnávání osob starších 55+

Již po několikáté jsme se zúčastnili soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob starších 55 let v Jihočeském kraji a stali jsme se vítězem v kategorii Střední společnosti. Za toto ocenění a motivaci k dalším aktivitám moc děkujeme. Zejména děkujeme všem našim kolegům a kolegyním, díky kterým nám ta mezigenerační spolupráce ve firmě tak pěkně funguje.

Více o soutěži si můžete přečíst na webu Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů: https://www.jsrlz.cz/soutez-spolecnost-pratelska-zamestnavani-osob-55-oceni-spolecensky-odpovedne-firmy/