SW MISYS a vliv GDPR

Vážení zákazníci,

ode dne 25.5.2018 přišlo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které se vztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou obsažené v evidenci.

Aktuální verze SW MISYS byla upravena tak, aby splňovala platnost Nařízení na požadavky GDPR následovně:

  • služba WSDP bude nahrazena novou funkcí, která umožní získání osobních údajů (zdarma, monitorována)
  • na základě zmocnění budeme moci i nadále poskytovat data katastru nemovitostí (na základě plné moci)
  • řešení je implementováno pouze do nejnovější verze 13.

Veškeré administrativní záležitosti zajistíme za Vás tak, aby se Vás tato změna dotkla pokud možné co nejméně.

Váš tým TKP geo s.r.o.