Změna organizační struktury TKP geo s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

od 1. července 2020 dochází v TKP geo s.r.o. ke změnám v organizačním uskupení.

Potřeba paralelně rozvíjet dvě hlavní klíčové aktivity společnosti a řada dalších změn nás postupně dovedla k rozdělení stávajících středisek do dvou divizí:

  • Informační systémy
  • Inženýrská geodézie

Řízením divize Informační systémy byl pověřen Ing. Patrik Starčevský (dříve obchodní ředitel), divizi Inženýrská geodézie povede Ing. Ivan Tureček (dříve vedoucí střediska inženýrské geodézie a ETE).

K jiným personálním změnám nedochází a i nadále se můžete obracet na dosavadní kontakty.

Díky novému uspořádání budeme moci lépe sledovat trendy ve vývoji zakázek a technologií. Mezidivizní spolupráce nám pomůže reagovat na nové výzvy v geodézii i informačních systémech – např. na Digitalizaci stavebního řízení či na tvorbu Digitální technické mapy České republiky, které vyžadují synergické propojení všech námi nabízených činností.

Samostatnou činnost pod hlavičkou TKP geo s.r.o. jsme zahájili před dvěma roky. Naše společnost zaznamenala za relativně krátkou dobu významný rozvoj ve dvou hlavních směrech činnosti – v geodézii, katastru nemovitostí, 3D skenování, využívání dronů, tak i v informačních systémech, geoinformatice, databázových a mobilních řešeních i využití nonGIS dat.

Věřím, že nové divizní uspořádání přispěje k dalšímu zkvalitňování naší práce a zlepšování služeb našim zákazníkům.

Tradice, Kvalita a Profesionalita našich služeb je tu pro vás i nadále.

S přáním příjemného léta, a hlavně další úspěšné spolupráce.

Ing. Robert Šinkner, MBA

ředitel, jednatel

TKP geo s.r.o.