SW technologie Hexagon Geospatial

Producent Suite

Producent Suite vám umožňuje shromažďovat, zpracovávat, analyzovat a rozumět surovým geoprostorovým datům a nakonec poskytovat použitelné informace. Patří sem desktopová GIS, dálkové snímání a fotogrammetrie.

PRODUKTY

ERDAS IMAGINE®
GEOMEDIA®
IMAGESTATION®
GEOMEDIA ADD ONS
ERDAS IMAGINE ADD ONS
GEOMEDIA MAPPING MANAGER
IMAGINE PHOTOGRAMMETRY
OTHER PRODUCER PRODUCTS