Geografické informační systémy

GIS řešení

Nabízíme komplexní řešení, které zahrnuje analýzu stávajícího stavu/systémů zákazníka, dodání softwaru GIS včetně jeho podpory (maintenance), úpravu a konfiguraci vybraného řešení zákazníkovi na míru, prvotní naplnění systému daty, jejich následnou aktualizaci, zpracování a analýzu až po jejich vizualizaci a případnou publikaci veřejnosti.

Kromě pravidelné aktualizace katastrálních map a dat popisných informací (SPI KN), importu dat RÚIAN, tvorby a správy digitálních technických map a tvorby a aktualizace pasportů zpracováváme nejrůznější datové a mapové podklady, jako jsou např. územní plány, data územně analytických podkladů (ÚAP), inženýrské sítě, vrstvy pozemků dle vlastníka či druhu, historická ortofota, sférické či letecké snímky apod.