Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

Identifikace pozemků

Provádíme identifikaci parcel porovnáním parcel z dřívější pozemkové evidence (pozemkový katastr – PK, evidence nemovitostí – EN) s katastrem nemovitostí.