Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

Majetkoprávní vypořádání

Zajištění majetkoprávní podpory pozemních a liniových staveb – identifikace vlastnických vztahů, příprava geometrických plánů pro výkupy a věcná břemena, zajištění smluv.