Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

Vytyčování hranic pozemků

Při vytyčování hranic pozemků se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Provádí se v případech, kdy hranice není označena nebo neodpovídá údajům katastru o geometrickém a polohovém určení.

TKP geo s.r.o. provádí vytyčování vlastnických hranic pozemků pro fyzické osoby i po provedených pozemkových úpravách.