Inženýrská geodézie, metrologie

3D laserové skenování

Zaměření staveb nebo dílčích stavebních konstrukcí 3D skenerem jako podkladu pro architektonické rendery a studie.

Zaměření technologických zařízení (potrubní systémy, nádrže, kolony, čerpadla) a dispozic výrobních prostor (výrobní a montážní linky apod.).

Zaměření stavebních objektů pro tvorbu digitálních modelů terénu a výpočty kubatur (zemní práce, souvrství vozovek, betonáže apod.).

Tvorba 3D modelů (drátové, trojúhelníkové, objemové).