Inženýrská geodézie, metrologie

Inženýrská geodézie je specifickou oblastí oboru geodézie, která se zabývá jednotlivými parametry a vlastnostmi objektu. Konkrétně se jedná o stanovení tvaru, umístění, orientace, pohybu a deformace objektu. Tyto objekty se mohou svou velikostí pohybovat v jednotkách centimetru až několika kilometrů. Veškeré práce jsou zde řízeny systémem velmi přesných metod kontroly geometrických parametrů. Ty jsou uplatňovány v procesu výstavby, ale i v samotném provozu.

Ing. Pavel Smolek | +420 602101758 | pavel.smolek@tkpgeo.cz

Tomáš Zdobinský | +420 721348579 | tomas.zdobinsky@tkpgeo.cz