Inženýrská geodézie, metrologie

Geodézie pozemních staveb

Vytyčení zemních prací, zděných i monolitických konstrukcí, inženýrských sítí, zaměření nivelet a svislostí, geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, výpočty kubatur.