Inženýrská geodézie, metrologie

Monitoring a měření deformací

Vypracování projektů měření deformací a sledování deformometrických změn stavebních konstrukcí, analýzy přesnosti a návrh technologie sledování. Návrh a zajištění výroby speciálních značek pro sledování. Vlastní měření – sledování náklonů, sedání, konvergence, 3D posuny.