Inženýrská geodézie, metrologie

Metrologie

Technologická zařízení

Provádíme zaměření pro projekci a rendery, měřickou asistenci při montážích technologických zařízení (energetických, chemických, jaderných, hutních, důlních), kontrolu a ustavení komponentů.

Reverzní inženýrství

Zaměření pro tvorbu virtuálního 3D modelu na základě rekonstrukce skutečného objektu pomocí 3D skenování a příp. zpětné vyhotovení technické dokumentace.

Výrobní a montážní linky

Probíhá kontrola stavební připravenosti, měříme pro rektifikaci v průběhu užívání, provádíme kontrolní měření při sestavování výrobních linek z jednotlivých komponentů.

Medicinální technologie

Metrologie při ustavování a rektifikaci medicinálních komponent (zejména radiologických), vč. kontroly stavební připravenosti.

Šablony, formy, výrobky

Nastavení výrobních přípravků, kontrola forem a šablon, kontrola vlastní produkce (odlitky, svařence, výlisky).